مشاوره رایگان :

جهت مشاوره رایگان امور ثبتی و حقوقی خود فقط کافیست شماره تلفن خود را برای ما ارسال نمائید، تا کارشناسان و وکلای مجرب ما در کمتر از ۶۰ ثانیه با شما تماس بگیرند .

تماس آنی

انحلال شرکت

انحلال شرکت

تعریف انحلال شرکت : در صورتی که شرکت ورشکسته شود ،

مواقعی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده ، انجام داده و انجام آن غیر ممکن

می شود.

در مواقعی که شرکت برای تاریخ مشخص و معینی تشکیل شده و آن مدت به اتمام رسیده باشد.

در هر زمان که مجمع عمومی فوق العاده سهامداران به هر دلیلی رای دهند که شرکت منحل شود.

اگر در اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت سهامی از بین رفته باشد، هیات مدیره مکلف به دعوت از مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال یا کاهش اجباری سرمایه می باشد.

شرکت به منظور هدف خاصی تاسیس شده باشد اما آن هدف تامین نشود و یا انجام آن مقدور نباشد.

شرکت دچار ورشکستگی گردد.

شرکت برای مدتی محدود تشکیل شده باشد؛ مدت به پایان رسیده و صورتجلسه تمدید به اداره ثبت شرکتها تسلیم نشده باشد.

در صورت تصمیم شرکا در مجمع عمومی فوق العاده.

در صورت تراضی تمام شرکا.

در صورتی که یکی از شرکا طبق دلایلی از محاکم قضایی درخواست انحلال کرده باشد و آن محکمه ادله ایشان را موجه دانسته و حکم به انحلال دهد.

در صورتی که یکی از شرکا به شرط اینکه در اساسنامه اختیار انحلال به ایشان در نظر گرفته شده باشد درخواست فسخ نماید.

در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا و قید این امر در اساسنامه.

انحلال شركت به حكم دادگاه با درخواست ذينفع.

انحلال شرکت

آثار انحلال شرکت

مطابق با قانون تجارت، انحلال شرکت و ثبت انحلال شرکت آثار قانونی مهمی دارد که در ادامه به مهمترین این آثار اشاره می نماییم:

حفظ نام و اقامتگاه شرکت

تمام دارایی های شرکت در مالکیت خود شرکت باقی می ماند

اگر علت انحلال شرکت ورشکستگی نباشد، شرکت می تواند پس از انحلال و در زمان تصفیه، از دادگاه صالح درخواست صدور حکم ورشکستگی بنماید

مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی می تواند اقدام له انعقاد قرارداد و انجام معاملات جدیدی که برای پرداخت بدهی های شرکت لازم است، بنماید و چنین معاملاتی کاملا نافذ است.

پس از انحلال شرکت، قابلیت تبدیل شرکت از نوعی به نوع دیگر از بین می رود، زیرا شخصیت حقوقی با همان نوع قبل از شرکت صرفا برای انجام امور تصفیه و پرداخت دیون و وصول مطالبات باقی می ماند و امکان تبدیل شرکت به نوعی دیگر از شرکت ها بطور کل از بین می رود.

 مدارک مورد نیاز ثبت انحلال شرکت سهامی خاص

اصل صورتجلسه انحلال شرکت
آخرین روزنامه رسمی شرکت
فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه ( اگر خارج از سهامداران باشد )

اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت ( اگر مجمع با اکثریت تشکیل شود.

انحلال شرکت تضامنی

شرکت های تضامنی در چه شرایطی منحل خواهند شد:

دستیابی کامل به هدف شرکت و یا عدم موفقیت قطعی در ذستیابی به هدف تاسیس شرکت.

در صورت نعریف زمان فعالیت در زمان ثبت شرکت و به پایان رسیدن این زمان بدون اقدام به تمدید زمان فعالیت

تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت انحلال

در صورتی که احدی از شرکاء مطابق م ۱۳۷ شرکت را فسخ نماید.

در صورت ورشکستگی شرکت

در صورت تراضی تمام شرکاء

صدور حکم انحلال از دادگاه با تقاضای احد از شرکاء

در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء به شرط این که در اساسنامه قید شده باشد

اگر احد از شرکاء ورشکسته شود و سهم ورشکسته از منافع شرکت جهت پرداخت دین وی  کافی نباشد می توانند تقاضای انحلال شرکت را بنمایند ، مشروط به این که ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله ارسال اظهار نامه به اطلاع شرکت رسانده باشند.

نکته

صورتجلسه  طی مدت زمان  5 روز از تاریخ تشکیل جلسه(وفق ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت) ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
در صورتیکه  مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام و ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت مقررات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه  اصل آنها به همراه صورتجلسه الزامی است (ماده 97 . ل . ا.ق.ت)
لیست سهامداران حاضر در مجمع تهیه و به امضاء سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه  به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد. (ماده 99 لایحه اصلی قانون تجارت)

تقسیم دارائی شرکت

قسمتی از دارائی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نمی باشد، بین صاحبان سهام به نسبت سهمی که دارند تقسیم شوده و به شرط آن که حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده ، موضوع شده باشد و پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون ، دارائی شرکت بدواً به مصرف بازخرید مبلغ اسمی سهام به سهام داران خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهام داران تقسیم می شود.

مدیران تصفیه مکلف اند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند .
ثبت شرکتها

شروع چت
سلام
چگونه میتوانم کمکتان کنم؟