ثبت شرکت سهامی خاص


 ثبت شرکت سهامی خاص

 ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص به شرکت بازرگانی که بین سه نفر یا بیشتر که معمولاَ از دوستان و آشنایان یکدیگر می باشند تشکیل شده که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط بنیانگزاران تامین می گردد و سرمایه آن به سهام تقسیم می شود  و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها در حقوق ایران میباشد . شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام،اول تاسیس می شوند و سپس به ثبت می رسند.

اگر بخواهیم تشریفات شرکت سهامی خاص را نسبت به شرکت سهامی عام خلاصه کنیم می توان اینطور بیان کرد :

۱) تشریفات پذیره نویسی وجود نخواهد ندارد.

۲) ورقه تعهد وجود نخواهد داشت.

۳) تشکیل مجمع عمومی موسس لازم نیست.

بلافاصله پس از انجام دادن اقدامات اولیه

(امضای اساسنامه – انتخاب مدیران و بازرسان – تعهد سرمایه ) به وسیله موسسان تشکیل می شود ؛ یعنی امضای اساسنامه ، تعهد کلیه سهام و پرداخت مبالغ نقدی لازم ، انتخاب مدیران و بازرسان و قبول سمت کتبی آنان می باشد.


اساسنامه شرکت سهامی خاص :

در این نوع از شرکت ها(شرکت سهامی خاص) این اساسنامه یا توسط اعضاء و یا وکیل آن ها امضا می گردد. در شرکت سهامی خاص تهیه و تصویب طرح اساسنامه ضروری نیست.به دلیل اینکه برخلاف شرکت سهامی عام،در این شرکت ها دوره تاسیس وجود ندارد نیازی به اساسنامه برای مطلع کردن پذیره نویسان از تاسیس شرکت وجود نخواهد داشت.

 شرایط شرکت های سهامی خاص :

۱- سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. یعنی حداقل سرمایه یک میلیون ریال ، ولی در مورد افزایش یا حداکثر آن محدودیتی وجود نخواهد داشت.
۲- تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر تعریف شده است.
۳- حداقل تعداد مدیران ( هیئت مدیره) سه نفر می باشد.
۴- هنگامی که به علل و موجباتی سرمایه شرکت از این مبلغ کمتر شود شرکاء باید آن را تامین نمایند و یا اینکه آن را تبدیل به شرکت تضامنی یا مسئولیت محدود بنمایند.
۵- این خاص حق انتشار اوراق قرضه را نخواهد داشت.
۶- کلمه خاص باید قبل یا بعد از نام شرکت ذکر گردد در غیر این صورت هر یک از افراد ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه خواستار شوند.
۷- سرمایه باید شامل اوراق سهام باشد.
۸- شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا وسبله بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و یا اطلاعیه و هر نوع تبلیغی برای فروش سهام خود اقدام کنند مگر اینکه از مقررات شرکت های سهامی عام تبعیت نمایند.

ثبت شرکتها