گواهی ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده

از گواهی ارزش افزوده چه می دانید؟ گواهی ارزش افزوده همان گونه که از نامش پیدا است ، یک نوع جواز برای شروعِ کسب و کار است . ارزش افزوده از اصطلاحاتِ پر کاربردِ رشته حسابداری محسوب می شود که حتی اگر در حوزه تخصص ما هم نباشد ، در طول روز با خریداری کوچکترین …