گرید شرکت

گرید شرکت

شرایط اخذ گرید شرکت و شاخص های تشخیص صلاحیت ۱۴۰۰ شرایط و مدارک اخذ گرید (رتبه) شرکت در کنار شاخص های تشخیص صلاحیت پیمانکاری در سال ۱۴۰۰ و ظرفیت ارجاع کار به دارندگان گرید های ۱ تا ۵ شامل گروه های: نفت و گاز، ابنیه و ساختمان، آب، راه و ترابری، صنعت، نیرو، تاسیسات و …