ثبت کد اقتصادی

ثبت کد اقتصادی

آنچه درباره ثبت کد اقتصادی باید بدانیم ثبت کد اقتصادی یا اخذ کد اقتصادی مالیاتی یا دریافت کد اقتصادی دارایی ، در واقع یکی از مهم ترین نیازهای کسب و کار برای فعالان این حوزه در ایران است. کد اقتصادی، تا سال ۱۳۹۹، کدی ۱۲ رقمی بود که از سوی واحد عملیات سازمان امور مالیاتی …


کد اقتصادی

کد اقتصادی

درباره کد اقتصادی چه می دانید ؟ هر شخص یا شرکتی که می خواهد فعالیت اقتصادی،تجاری داشته باشد. باید کد اقتصادی داشته باشد. یک کد ۱۲ رقمی که مشخص کننده هویت شخص یا شرکت در سازمان امور مالیاتی می باشد. چرا باید کد اقتصادی بگیریم ؟ دریافت کد اقتصادی برای تمام اشخاصی که به فعالیت …