پروانه اشتغال

پروانه اشتغال

همه چیز درباره دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی پروانه اشتغال به کار مهندسی برای ۷ رشته اصلی برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می شود و طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور، برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی و بالاتر که شرایط عمومی و اختصاصی را دارا بوده و حد …