پروانه احداث نیروگاه

پروانه احداث نیروگاه

همه چیز درباره اخذ پروانه احداث نیروگاه برق (تجدید پذیر و سیکل ترکیبی) برای احداث هر نیروگاهی اعم از تولید برق با نیروگاه های حرارتی و احداث نیروگاه های تجدید پذیر غیر دولتی، بایستی نسبت به اخذ پروانه احداث نیروگاه اقدام کرد. شرایط و مدارک لازم برای اخذ پروانه احداث نیروگاه که اولین گام برای …