وصول مطالبات

وصول مطالبات

آنچه درباره روش های وصول مطالبات باید بدانیم وصول مطالبات (claims arrival) از مهم ترین موضوعات حقوقی در حسابداری شرکت های دولتی و خصوصی (سهامی عام یا مسئولیت محدود یا سهامی خاص و تعاونی) است. کدال سازمان بورس، کلکسیونی از گزارش های عدم وصول مطالبات یا تاخیر وصول مطالبات یا مطالبات مشکوک الوصول شرکت های …