تغییر برند

تغییر برند

چرا گاهی باید تغییر برند داد ؟ تغییر برند در دنیایِ کسب و کار ، اصلا به معنایِ تغییرِ عقیده و شعارِ سازمانی نیست . گاهی پیش می آید که در یک میهمانی لباسی به تن می کنیم که به اندازه کافی برای انتخاب و هارمونیِ رنگ های آن در کنار هم دقت و تمرکز …


اهداف ثبت شرکت

اهداف ثبت شرکت

با اهداف ثبت شرکت بیشتر آشنا شوید اصولا آگاهی نسبت به مسیری که طی می کنیم باعثِ شکل گیریِ انگیزه بیشتر برای ادامه راه است. دانستنِ اهداف ثبت شرکت نیز همان مسیرِ سبزی است که سبب می شود راهِ پر پیچ و خمِ ثبت شرکت را با انگیزه و اشتیاقِ بیشتر طیِ طریق کنیم . …