هزینه ثبت شرکت

هزینه ثبت شرکت

شرح کامل هزینه ثبت شرکت در همین ابتدای امر خیالتان را راحت کنیم که هزینه ثبت شرکت مقدار ثابتی نیست و مبلغ مشخصی ندارد. نکته مهم اینست که بخش اعظم این هزینه ها مربوط به واریزی به اداره ثبت شرکت هاست و مبلغی هم بابت کارمزد موسسه ثبتی است که شرکت را برای شما به …