نظامنامه ثبت شرکت

نظامنامه ثبت شرکت

آنچه درباره نظام نامه ثبت شرکت باید بدانید نظام نامه ثبت شرکت در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نظامنامه ثبت شرکت مربوط به تدوین مقررات ثبت شرکت های تجاری است. این نظامنامه، انتظامات و قوانین هر دستگاه را مشخص می کند. در این گفتار سایت هلدینگ ملاصدرا، درباره نظام نامه …