اخذ رتبه مشاور

اخذ رتبه مشاور

شرایط، مدارک و امتیازات اخذ رتبه مشاوره ۱ و ۲ و ۳ اخذ رتبه مشاور مثل اخذ گرید پیمانکاری، فرصتی برای حضور در مناقصات میلیاردی در بخش دولتی و شهرداری ها و بخش های مختلف حاکمیت است که کار خود را به پیمانکاران و مشاوران واجد شرایط که صلاحیت آن ها توسط مراجع ذیصلاح تعیین …