ثبت شرکت در دبی

ثبت شرکت در دبی

نگاهی کلی به ثبت شرکت در دبی ! ثبت شرکت در دبی در این چند سال اخیر به قدری اقدامی نرمال و پر منفعت تلقی می شود که اگر یک ایرانی اندک سرمایه ای در دست داشته باشد، بعید است که به فکرِ سرمایه گذاری در این کشور نیوفتد. یکی از دلایلِ عمده آن هم …