ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه

تمامِ آنچه که باید درباره ثبت شرکت در ترکیه بدانید!   ثبت شرکت در ترکیه در این چند سال اخیر به قدری اقدامی نرمال و پر منفعت تلقی می شود که اگر کسی اندک سرمایه ای در دست داشته باشد، بعید است که به فکرِ سرمایه گذاری در این کشور نیوفتد. ترکیه با جمعیت ۸۲ …