نکات قابل توجه برای ثبت علائم تجاری

نکات قابل توجه برای ثبت علائم تجاری

نکات قابل توجه برای ثبت علائم تجاری هیچ فردِ با تجربه و کار کُشته ایی نمی تواند اهمیتِ یک علامت تجاری را نادیده بگیرد . حتی فردی که ذره ای از تجارت و ظرافت هایش اطلاعاتی در دست داشته باشد به راحتی به این نتیجه می رسد که علائم تجاری مصداقِ بارزِ شناسنامه یک کسب …


ثبت علامت

ثبت علامت

ثبت علامت تجاری قبل از هر توضیحی بهتر است بدانیم علامت تجاری چیست ؟ بنا بر تعریف انجمن بازاریابی آمریکا علامت تجاری عبارت است از: یک اسم، علامت، نماد یا طرح، یا ترکیبی از آن ها به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارائه شده توسط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمیز دادن آن …