ثبت شرکت استارتاپ

ثبت شرکت استارتاپ

ثبت شرکت استارتاپ در ایران پدیده ای که این روزها بسیار به گوشمان میخورد صحبت درباره راه اندازی یک شرکت استارتاپ است . استارتاپ ها کسب و کارهای نوپایی هستند که معمولا در زمینه تکنولوژی فعالیت می کنند . در این مقاله می خواهیم به بررسی بیشتر ویژگی های آنها و شرایط ثبت شان بپردازیم. …