ثبت مالکیت معنوی

ثبت مالکیت معنوی

تعریف مالکیت معنوی مالکیت فکری یا معنوی مربوط به ابدعات و دستاوردهای ذهنی است که از تراوشات ذهنی فرد با استفاده از قدرت فکر و ذهن نشات می گیرد و به منصه ظهور می رسد. دارایی های فکری شامل دو دسته مهم مالکیت صنعتی که شامل پتنت ها ، نشان‌های تجاری، طراحی‌های صنعتی و نشان‌های …


ثبت ایده

ثبت ایده

مراحل ثبت ایده ثبت ایده واژه و مفهوم انتزاعی بر گرفته از تراوشات مغزی ما انسانهاست که مالکیت معنوی نام گرفته یا یک اثر ذهنی است . به جای مالکیت معنوی، بهتر است از اصطلاح مالکیت فکری استفاده کنیم  این واژه ترجمه ی Intellectual Propertyاست Intellectual به معنی ذهنی و فکری، Property هم به معنای دارایی یا مالکیت می باشد. …