تمدید طرح صنعتی

تمدید طرح صنعتی

آنچه درباره تمدید ثبت طرح صنعتی باید بدانیم تمدید ثبت طرح صنعتی توسط مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه صورت می گیرد. شرایط تمدید ثبت طرح صنعتی بر اساس مفاد فصل سوم از قانون ثبت برند و طرح های صنعتی صورت می گیرد که در مواد ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ …