مجوز کار ایمن

مجوز کار ایمن

همه چیز درباره دریافت مجوز کار ایمن مجوز کار ایمن (PERMITTO WORK) که PTW نامیده می شود، نخستین گام برای اقدام به فعالیت در کسب و کاری است که با ریسک و خطر بالایی برای کارگران و جامعه همراه است. الزام داشتن مجوز کار ایمن سبب می شود که فعالان کسب و کارهای پر خطر، …