مجوز پیشخوان دولت

مجوز پیشخوان دولت

راهنمای کامل و مصور دریافت مجوز پیشخوان دولت دریافت مجوز پیشخوان دولت شهری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ۳۱ استان کشور امکان پذیر است. صرفا اشخاص حقیقی مجازند که بدون تاسیس شرکت نسبت به درخواست مجوز پیشخوان دولت در روستا ها اقدام کنند. ثبت نام کلیه متقاضیان در سامانه CRA.IR سازمان تنظیم مقررات و …