مجوز شرکت مسافربری

مجوز شرکت مسافربری

شرایط و مدارک دریافت مجوز شرکت مسافربری مجوز شرکت مسافربری برای حمل و نقل بین شهری مسافر در ۳۱ استان کشور الزامی است و این پروانه توسط وزارت راه و شهرسازی صادر می شود نه وزارت صمت. پروانه فعالیت شرکت های مسافربری به مدت ۳ سال صادر می شود و اگر فعالیت، مطابق ضوابط باشد …