مجوز شبکه رادیویی

مجوز شبکه رادیویی

همه چیز درباره اخذ مجوز شبکه رادیویی در ایران اخذ مجوز شبکه رادیویی در ایران برای کلیه متقاضیان در اختیار داشتن شبکه رادیویی در ۳۱ استان کشور الزامی است. معاونت امور رادیویی سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز شبکه رادیویی را صادر می کند و متولی صدور است. فقط …