مجوز خبرنگاری

مجوز خبرنگاری

همه چیز درباره دریافت مجوز خبرنگاری در ایران کارت خبرنگاری یا مجوز خبرنگاری در ایران، در هر حوزه ای که یک خبرنگار مشغول به کار است، چه ورزشی باشد چه بورس و پتروشیمی و حتی پزشکی، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می شود. برای فعالیت حرفه ای در حوزه خبرنگاری، داشتن کارت خبرنگاری …