مجوز آموزشگاه زبان

مجوز آموزشگاه زبان

شرایط و مدارک دریافت مجوز تاسیس آموزشگاه زبان خارجی مجوز آموزشگاه زبان خارجی یکی از مجوزهای محبوب است که در ۳۱ استان کشور، کارآفرینان حوزه فرهنگ و هنر به دنبال آن هستند. شرایط و مدارک تاسیس آموزشگاه زبان خارجی در این گفتار هلدینگ ملاصدرا ارائه شده است. با توجه به اشتیاق عموم هموطنان به خصوص …