کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی دریافت کارت بازرگانی در قوانین ایران برای واردات و صادرات کالا برای تاجران ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی می توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند. صدور کارت موکول به آن است که بازرگانان موسسه و یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده …