مالکیت معنوی ثبت برند

مالکیت معنوی ثبت برند

آنچه درباره مالکیت معنوی ثبت برند باید بدانیم مالکیت معنوی ثبت برند شده توسط مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که زیر نظر قوه قضاییه می باشد، مدیریت می شود. مرکز مالکیت معنوی در نشانی: IRIPO.ssaa.ir فعالیت دارد و هر نشانه دیگری، غیرمجاز و غیر قانونی است. در این گفتار هلدینگ ملاصدرا، …