قوانین مالیات بر ارزش افزوده

قوانین مالیات بر ارزش افزوده

آنچه درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده باید بدانید قوانین مالیات بر ارزش افزوده در راستای قانون مالیاتی کشور است که توسط مجلس تصویب و از طریق سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد، اجرا می شود. بخشی از اقتصاد ایران، معاف از مالیات است. مثل ناشران و صاحبان کسب و کارهایی که در مناطق آزاد تجاری …