مقررات ثبت اختراع

مقررات ثبت اختراع

نکات مهم درباره مقررات ثبت اختراع در ایران مقررات ثبت اختراع چیست؟ ثبت اختراع، ثبت طرح صنعتی و ثبت علائم تجاری و برند، همه بر اساس قانونی انجام می شود که در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. خدمات ثبت اختراع و ثبت برند و دریافت هر نوع گواهینامه و استاندارد و مجوز …


ثبت اختراع

ثبت اختراع

ثبت اختراع چگونه انجام می‌شود؟ ثبت اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن حل می نماید . اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد …