تغییر برند

تغییر برند

چرا گاهی باید تغییر برند داد ؟ تغییر برند در دنیایِ کسب و کار ، اصلا به معنایِ تغییرِ عقیده و شعارِ سازمانی نیست . گاهی پیش می آید که در یک میهمانی لباسی به تن می کنیم که به اندازه کافی برای انتخاب و هارمونیِ رنگ های آن در کنار هم دقت و تمرکز …