مقررات ثبت اختراع

مقررات ثبت اختراع

نکات مهم درباره مقررات ثبت اختراع در ایران مقررات ثبت اختراع چیست؟ ثبت اختراع، ثبت طرح صنعتی و ثبت علائم تجاری و برند، همه بر اساس قانونی انجام می شود که در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. خدمات ثبت اختراع و ثبت برند و دریافت هر نوع گواهینامه و استاندارد و مجوز …