رتبه بندی

رتبه بندی

رتبه بندی شرکت چیست؟ یکی از مهمترین اقداماتی که هر شرکتی پس از ثبت شرکت باید انجام دهد ، اخذ رتبه  است. رتبه بندی در واقع یک نوع معیار مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران  در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می‎باشد. برای اجرای هر پروژه باید توان شرکتهای دارنده …