مجوز طب سنتی

مجوز طب سنتی

شرایط و مدارک دریافت مجوز طب سنتی (سلامتکده طب سنتی) مجوز طب سنتی یا مجوز تاسیس سلامتکده طب سنتی در ایران توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صادر می شود. در ایران بیش از ۵۵ مجوز طب سنتی و مکمل صادر شده است و شرایط و مدارک تاسیس این سلامتکده ها و شرایط …