پروانه ساختمان

پروانه ساختمان

شرایط و مدارک دریافت پروانه ساختمان و اخذ جواز شهرداری پروانه ساختمان و شرایط و مدارک و مراحل صدور آن به صورت کامل در این گفتار هلدینگ ملاصدرا ارائه شده است. پیش از هر نوع فعالیت ساخت و ساز در شهر، اخذ مجوز ساخت از شهرداری الزامی است. پرداخت عوارض شهرداری و عوارض نوسازی پیش …