مجوز فعالیت اقتصادی

مجوز فعالیت اقتصادی

اخذ مجوز فعالیت اقتصادی آغاز هر کسب و کاری بر اساس مراحل قانونی صورت می گیرد . بنابراین لازم است قبل از شروع هر نوع فعالیتی ابتدا نسبت به اخذ مجوز اقدام کنید. اگر بخواهید اقدام به تولید و توزیع کالا خدمات کنید باید مجوزفعالیت اقتصادی بگیرید. مجوز در همه زمینه ها صادر می شود …