مجوز صادرات طلا

مجوز صادرات طلا

همه چیز درباره شرایط و مدارک صادرات طلا از ایران صادارت طلا و هر فلز گران بها از ایران به مقاصد خارج از کشور، صرفا با تنظیم صورتجلسه امضا شده توسط کارشناس طلا و سکه اداره نشر اسکناس و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امکان پذیر است. صادارت طلا منوط است به صدور مجوز …