رتبه EPC چیست ؟

رتبه EPC چیست ؟

رتبه EPC چیست ؟ رتبه EPC چیست ؟ EPC یا بصورت کامل Engineering, procurement and constructionion زمانی به یک پیمانکار تخصیص داده می شود که از صفر تا صد یک پروژه یعنی از زمان طراحی تمام یا قسمتی از یک طرح تا زمان تامین مواد و اجرا و راه اندازی و نهایتا حتی موضوعات آزمایش …