گرید شرکت

گرید شرکت

شرایط اخذ گرید شرکت و شاخص های تشخیص صلاحیت ۱۴۰۰ شرایط و مدارک اخذ گرید (رتبه) شرکت در کنار شاخص های تشخیص صلاحیت پیمانکاری در سال ۱۴۰۰ و ظرفیت ارجاع کار به دارندگان گرید های ۱ تا ۵ شامل گروه های: نفت و گاز، ابنیه و ساختمان، آب، راه و ترابری، صنعت، نیرو، تاسیسات و …


رتبه بندی

رتبه بندی

رتبه بندی شرکت چیست؟ یکی از مهمترین اقداماتی که هر شرکتی پس از ثبت شرکت باید انجام دهد ، اخذ رتبه  است. رتبه بندی در واقع یک نوع معیار مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران  در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می‎باشد. برای اجرای هر پروژه باید توان شرکتهای دارنده …