مجوز پخش کالا

مجوز پخش کالا

همه چیز درباره مجوز پخش کالا که باید بدانید مجوز پخش کالا برای پخش هر نوع کالا در ۳۱ استان کشور الزامی است و متقاضیان پخش کالا در سراسر ایران می بایست نسبت به دریافت مجوز پخش کالا اقدام کنند و به قوانین و مقررات پخش کالا در کشور، آگاه باشند. شرایط و مدارک لازم …