جواز تاسیس کارخانه

جواز تاسیس کارخانه

همه چیز درباره شرایط و مدارک جواز تاسیس کارخانه جواز تاسیس کارخانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می شود. با این جواز، می توان کسب و کاری را در شهرک های صنعتی استارت زد و وام و تسهیلات بانکی گرفت. پروانه بهره برداری پس از جواز تاسیس صادر می شود. در این گفتار هلدینگ …


اخذ جواز تاسیس

اخذ جواز تاسیس

اخذ جواز تاسیس جواز تاسیس مجوزی است كه پس از احراز شرايط لازم بر اساس اين دستورالعمل به منظور سرمايه گذاری در انجام فعاليت صنعتی به نام متقاضی از سوی وزارت صنايع و معادن صادر می گردد .