جواز تاسیس کارخانه

جواز تاسیس کارخانه

همه چیز درباره شرایط و مدارک جواز تاسیس کارخانه جواز تاسیس کارخانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می شود. با این جواز، می توان کسب و کاری را در شهرک های صنعتی استارت زد و وام و تسهیلات بانکی گرفت. پروانه بهره برداری پس از جواز تاسیس صادر می شود. در این گفتار هلدینگ …