ثبت کد اقتصادی

ثبت کد اقتصادی

آنچه درباره ثبت کد اقتصادی باید بدانیم ثبت کد اقتصادی یا اخذ کد اقتصادی مالیاتی یا دریافت کد اقتصادی دارایی ، در واقع یکی از مهم ترین نیازهای کسب و کار برای فعالان این حوزه در ایران است. کد اقتصادی، تا سال ۱۳۹۹، کدی ۱۲ رقمی بود که از سوی واحد عملیات سازمان امور مالیاتی …