ثبت علامت

ثبت علامت

ثبت علامت تجاری قبل از هر توضیحی بهتر است بدانیم علامت تجاری چیست ؟ بنا بر تعریف انجمن بازاریابی آمریکا علامت تجاری عبارت است از: یک اسم، علامت، نماد یا طرح، یا ترکیبی از آن ها به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارائه شده توسط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمیز دادن آن …