لزوم جایگاه ثبت علامت تجاری در کسب و کار

لزوم جایگاه ثبت علامت تجاری در کسب و کار

یک کسب و کار، بدونِ علامتِ تجاریِ خود در حقیقت هیچ موجودیتی ندارد. چه کسی محصول یا خدمتِ ارائه شده شرکتِ شما را که بدونِ هیچ نشانه، علامت و لوگویِ تجاریِ حرفه ای در حالِ فعالیت است را تا ابد به ذهن میسپارد ؟! پس به لزوم جایگاه ثبت علامت تجاری در کسب و کار …


ثبت علامت

ثبت علامت

ثبت علامت تجاری قبل از هر توضیحی بهتر است بدانیم علامت تجاری چیست ؟ بنا بر تعریف انجمن بازاریابی آمریکا علامت تجاری عبارت است از: یک اسم، علامت، نماد یا طرح، یا ترکیبی از آن ها به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارائه شده توسط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمیز دادن آن …