شرکت های بدون فعالیت

شرکت های بدون فعالیت

شرکت های بدون فعالیت

شرکت ها بعد از آن که به ثبت رسیدند موظف هستند تا با مراجعه به اداره دارایی پرونده مالیاتی و دفاتر قانونی خود را دریافت نمایند. این شرکت ها که  شرکت های بدون فعالیت  نام دارند هر ساله باید این دفاتر را در موعد مقرر دریافت کنند و با تکمیل آنها به اداره دارایی برای یک سری قوانین مالیاتی و دولتی تحویل دهند.

ادامه خواندن “شرکت های بدون فعالیت”

مرجع ثبت شرکت های خارجی در ایران

یکی از بزرگترین چالش ها و سوالات مطرح شده در حوزه ثبت شرکت ها موضوع ثبت شرکت خارجی در ایران است. مطابق با اصل ۸۱ قانون اساسی ایران ثبت هر گونه شرکت و موسسه غیر تجاری در موضوعات مختلف تجاری و صنعتی در ایران کاملا ممنوع است. بنابراین شرکت ها و موسساتی که خواهان فعالیت در ایران هستند باید از طریق ثبت شعبه و یا ثبت نمایندگی فعالیت های خود را دنبال کنند.

ادامه خواندن “مرجع ثبت شرکت های خارجی در ایران”

ترتیب طرح افزایش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده

ترتیب طرح افزایش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده
طرح افزایش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده ، به پیشنهاد هیئت مدیره به عمل می آید. پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه شرکت باید متضمن نکات آتی الذکر باشد :

ادامه خواندن “ترتیب طرح افزایش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده”

مسئولیت شرکا در انواع مختلف شرکت ها

ثبت شرکت و راه اندازی یک کسب و کار بصورت حقوقی و با اعتبار بالا همیشه نیازمند بررسی جوانب مختلف از سمت موسسین شرکت ها می باشد. یکی از موضوعاتی که بسیار حائز اهمیت است انتخاب شریک و مشارکت با آنها می باشد که بخصوص در فرایند های کسب و کار از اهمیت زیادی برخوردار است.

ادامه خواندن “مسئولیت شرکا در انواع مختلف شرکت ها”

ثبت شرکت تخصصی

ثبت مادرید

شاید اگر به گذشته نه چندان دور باز گردیم و ساختار شرکت های قبلی را با شرکت های امروزی مقایسه کنیم تفاوت های آشکاری را در این نوع شرکت ها با شرکت های امروزی مشاهده کنیم. تفاوت هایی که به خوبی حتی برای بسیاری از مردم عادی جامعه نیز کاملا ملموس است.

ادامه خواندن “ثبت شرکت تخصصی”

لیست طبقات برند و علامت تجاری و طبقه بندی ریز کالاها

لیست طبقات برند و علامت تجاری و طبقه بندی ریز کالاها

قبل از توصیف لیست طبقات برند و علامت تجاری و توضیح درباره طبقه بندی ریز کالا های آن ابتدا توضیح مختصری در زمینه برند ارائه می دهیم. برند یکی از مهمترین رکن های موفقیت شرکت به حساب می آید به طوریکه بدون وجود آن امکان توسعه و گسترش شرکت تقریبا به صفر می رسد به همین دلیل مدیران کسب و کار بعد از تاسیس و راه اندازی شرکت، برند و یک نام تجاری را برای محصولات شرکت و خود شرکت انتخاب می کنند.و ثبت شرکت را انجام میدهند.

ادامه خواندن “لیست طبقات برند و علامت تجاری و طبقه بندی ریز کالاها”

مدارک و مراحل ثبت شرکت چند منظوره

• شرکت چند منظوره :
شرکت چند منظوره زمانی ثبت می شود که موضوع فعالیت شرکت در حوزه واردات، صادرات، امور بازرگانی، توزیع و همچنین تأمین و تولید کالا باشد. به علت چند کاره بودن این قبیل شرکت ها، ثبت آن نیز متفاوت تر از ثبت شرکت به شکل عادی انجام می شود.

ادامه خواندن “مدارک و مراحل ثبت شرکت چند منظوره”

ثبت شرکت بین المللی

ثبت شرکت بین المللی

همانطور که در مقاله های پیشین به توضیح ثبت شرکت پرداختیم، فهمیدیم که شرکت از نظر لغوی به معنای شریک شدن در کاری می باشد ولی از نظر قانونی شرکت زمانی به وجود می آید که دو نفر و یا بیشتر برای رسیدن به هدفشان با یکدیگر شریک شده و بین خودشان قراردادی را بصورت توافقی امضا می کنند تا شروع به فعالیت نمایند. شرکت به دو دسته تجاری و غیرتجاری تقسیم می شود که شرکت های تجاری فعالیتشان به تجارت و بازار مربوط می شود ولی شرکت غیر تجاری مربوط به امور تجاری نمی باشد.

ادامه خواندن “ثبت شرکت بین المللی”

مقررات تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

در موقع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری جدیدالتاسیس بایستی دقت لازم به عمل آورند که نام انتخاب شده قبلاً به ثبت نرسیده باشد. بدین منظور :اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی باید با مراجعه به (مجموعه دفاتر کامپیوتری حاوی مشخصات شرکتهای ثبت شده) و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین و یا مشابه و نظیر، نام مورد درخواست نسبت به پذیرش نام شرکت و یا موسسه غیر تجاری جدید اقدام قانونی معمول و در شهرستان ها عجالتاً هر واحد ثبتی تلگرافاً از اداره کل مزبور مبنی بر عدم سابقه ثبت نام درخواستی ، اقدام لازم معمول دارند.

ادامه خواندن “مقررات تشکیل و ثبت شرکت تضامنی”

ثبت شرکت در مناطق آزاد

ثبت شرکت در مناطق آزاد

منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیریاز مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سودو عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریعدر فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می¬نماید.

ادامه خواندن “ثبت شرکت در مناطق آزاد”