شرکت های بدون فعالیت

شرکت های بدون فعالیت

شرکت های بدون فعالیت شرکت ها بعد از آن که به ثبت رسیدند موظف هستند تا با مراجعه به اداره دارایی پرونده مالیاتی و دفاتر قانونی خود را دریافت نمایند. این شرکت ها که  شرکت های بدون فعالیت  نام دارند هر ساله باید این دفاتر را در موعد مقرر دریافت کنند و با تکمیل آنها …


ثبت شرکت های خارجی در ایران

مرجع ثبت شرکت های خارجی در ایران

مرجع ثبت شرکت های خارجی در ایران یکی از بزرگترین چالش ها و سوالات مطرح شده در حوزه ثبت شرکت ها موضوع مرجع ثبت شرکت های خارجی در ایران  در ایران است که مرجع ثبت شرکت های خارجی در ایران مطابق با اصل ۸۱ قانون اساسی ایران ثبت هر گونه شرکت و موسسه غیر تجاری …


افزایش سرمایه شرکت

ترتیب طرح افزایش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده طرح افزایش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده ، به پیشنهاد هیئت مدیره به عمل می آید. پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه شرکت باید متضمن نکات آتی الذکر باشد : ۱- توجیه لزوم افزایش سرمایه ۲- شامل گزارشی درباره امور شرکت از …


مسئولیت شرکا در انواع مختلف شرکت ها

مسئولیت شرکا در انواع مختلف شرکت ها

مسئولیت شرکا در انواع مختلف شرکت ها   ثبت شرکت و راه اندازی یک کسب و کار بصورت حقوقی و با اعتبار بالا همیشه نیازمند بررسی جوانب مختلف از سمت موسسین شرکت ها می باشد. یکی از موضوعاتی که بسیار حائز اهمیت است مسئولیت شرکا در انواع مختلف شرکت ها که بخصوص در فرایند های …


شرکت تخصصی

ثبت شرکت تخصصی

ثبت شرکت تخصصی اگر به گذشته نه چندان دور باز گردیم و ساختار شرکت های قبلی را با شرکت های امروزی مقایسه کنیم تفاوت های آشکاری را در این نوع شرکت ها با شرکت های امروزی مشاهده کنیم. تفاوت هایی که ثبت شرکت تخصصی به خوبی برای بسیاری از مردم عادی جامعه نیز کاملا ملموس …


لیست طبقات برند و علامت تجاری و طبقه بندی ریز کالاها

لیست طبقات برند و علامت تجاری و طبقه بندی ریز کالاها قبل از توصیف لیست طبقات برند و علامت تجاری و طبقه بندی ریز کالاها و توضیح درباره طبقه بندی ریز کالا های آن ابتدا توضیح مختصری در زمینه برند ارائه می دهیم. برند یکی از مهمترین رکن های موفقیت شرکت به حساب می آید به …


ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک و مراحل ثبت شرکت چند منظوره

• شرکت چند منظوره : شرکت چند منظوره زمانی ثبت می شود که موضوع فعالیت شرکت در حوزه واردات، صادرات، امور بازرگانی، توزیع و همچنین تأمین و تولید کالا باشد. به علت چند کاره بودن این قبیل شرکت ها، ثبت آن نیز متفاوت تر از ثبت شرکت به شکل عادی انجام می شود.


ثبت شرکت بین المللی

ثبت شرکت بین المللی همانطور که در مقاله های پیشین به توضیح ثبت شرکت پرداختیم، فهمیدیم که شرکت از نظر لغوی به معنای شریک شدن در کاری می باشد ولی از نظر قانونی شرکت زمانی به وجود می آید که دو نفر و یا بیشتر برای رسیدن به هدفشان با یکدیگر شریک شده و بین …


مقررات تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

در موقع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری جدیدالتاسیس بایستی دقت لازم به عمل آورند که نام انتخاب شده قبلاً به ثبت نرسیده باشد. بدین منظور :اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی باید با مراجعه به (مجموعه دفاتر کامپیوتری حاوی مشخصات شرکتهای ثبت شده) و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین …


ثبت شرکت در مناطق آزاد

ثبت شرکت در مناطق آزاد منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیریاز مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سودو عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریعدر فرآیندهای صادرات …