ثبت شرکت کامپیوتری

ثبت شرکت کامپیوتری

همه چیز درباره ثبت شرکت کامپیوتری اگر میخواهید شرکت کامپیوتری تاسیس کنید بدون کسب مجوز می توانید شرکت خود را ثبت کنید. پس از ثبت باید به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک بروید تا احراز صلاحیت شوید و طبقه بندی شرکت خود را انجام دهید. این روزها با توجه به مجازی شدن همه کسب و کارها …