اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت در ترکیه

اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت در ترکیه

در این مقاله قصد داریم اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت در ترکیه مراحل و انواع مختلفی از آن را برای شما شرح دهیم. ضمنا یکی از روش های مهاجرت و دریافت اقامت ترکیه با ثبت شرکت در این کشور انجام میگرید. در این روش شما ابتدا شرکت خود را در ترکیه به ثبت می …


ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه

تمامِ آنچه که باید درباره ثبت شرکت در ترکیه بدانید!   ثبت شرکت در ترکیه در این چند سال اخیر به قدری اقدامی نرمال و پر منفعت تلقی می شود که اگر کسی اندک سرمایه ای در دست داشته باشد، بعید است که به فکرِ سرمایه گذاری در این کشور نیوفتد. ترکیه با جمعیت ۸۲ …