ثبت شرکت در افغانستان

ثبت شرکت در افغانستان

با فرایندِ ثبت شرکت در افغانستان بیشتر آشنا شوید شاید کمتر کسی تا به این لحظه سودایِ ثبت شرکت در افغانستان را به سر داشته است . چه کسی دلش می خواهد در سرزمینی محصور در خشکی و تا مدت ها گرفتارِ جنگ های چندین و چهل ساله بوده است، یک کسب و کارِ جدید …