ثبت شرکت بازرگانی

ثبت شرکت بازرگانی

درباره ثبت شرکت بازرگانی چه می دانید؟ اگر شرکتِ ثبت شده توسطِ شما در زمینه صادرات و واردات فعالیت میکند ، باید بگوئیم که شرکت شما از نوعِ ثبت شرکت بازرگانی است ! پروسه ثبت این نوع شرکت ها نیز تقریبا شبیه ثبت شرکت با مسئولیت محدود یا سهامی خاص است . ثبت شرکت بازرگانی …