اخذ گواهینامه ایزو

اخذ گواهینامه ایزو

نحوه اخذ گواهینامه ایزو ایزو یک سازمان بین المللی استاندارد سازی است که در سطح بین المللی و در همه کشورها قابلیت اجرا دارد و توسط همه کشورها حمایت می شود. وظیفه این سازمان تدوین استانداردهای بین المللی است که به صورت یکپارچه در همه کشورها مورد پذیرش است. با این هدف که روند تولید …