تبدیل شرکت

تبدیل شرکت

شرایط و مدارک تبدیل انواع شرکت (سهامی،هلدینگ و دانش بنیان) تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص و سهامی عام یا شرکت تضامنی به شرکت دانش بنیان و هلدینگ (مادر)، شرایط و اصولی طبق قانون تجارت دارد که در این گفتار، اطلاعات مطلوبی در اختیار علاقمندان به تبدیل ماهیت حقوقی شرکت و موسسه خود در …